PNDR 2014-2020 Sub-măsura 6,4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Stimularea mediului de afaceri din spațiul rural, contribuind la creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea disparităţilor dintre mediul rural şi urban.

Intensitatea finanțării – minim 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar. Intensitatea finanțării se poate majora până la 90%, pentru:

  • activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
  • fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Documente de referinta (download)

Fisa PNDR SM 6.4        Fisa criterii selectie 6.4