Start-up Nation 2018

S-au publicat în consultare condițiile pentru acordarea finanțării in cadrul programului START-UP Nation 2018

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii (exclusiv IT) 30
3 Industrii creative 20
4 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comrcială care a fost în declarată în insolvență sau faliment 25

Pentru consultarea documentului complet, va rugam descarcati fisierul de mai jos

Propuneri modificari : proiect-ougv2