Consultanţă achiziţii publice

Scopul nostru comun este maximizarea sanselor in participarea la procedurile de achizitie publica, oferim asistenta de specialitate pe parcursul procesului de achizitie publica, incepind cu identificarea anuntului in sistemul de achizitii publice SEAP, intocmirea documentatiei necesare si formularea eventualelor contestatii.

  • Asistenţă tehnică oferită autorităţilor contractante la întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
  • Asistenţă tehnică oferită operatorilor economici, la întocmirea ofertelor în vederea participării la proceduri de achiziţie publică;
  • Reprezentarea autorităţilor contractante sau a ofertanţilor în procedurile de achiziţii publice pe care le efectuează, respectiv la care participă.
  • Consultanţă şi asistenţă în redactarea şi susţinerea contestaţiilor ce pot apare în derularea procedurii de achiziţie publică.