Consultanţă şi asistenţă pentru accesarea de fonduri nerambursabile

Ventrust Consulting are ca obiectiv facilitarea accesului întreprinzătorilor la mixul optim de finanţare a investiţiilor (fonduri europene, ajutoare de stat şi fonduri bancare), contribuind la dezvoltarea mediului de afaceri.

Societatea Ventrust Consulting  S.R.L deţine resursele necesare (umane si know- how), care să asigure îndeplinirea cu succes a obiectivului contractului, furnizand urmatoarele servicii :

 • Elaborarea documentaţiilor pentru finanţarea proiectelor de investiţii din surse nerambursabile.
  • Analiza mediului intern
  • Analiza SWOT
  • Stabilirea obiectivelor pe termen mediu şi /sau lung
  • Stabilirea strategiei firmei pe termen mediu şi/sau lung
  • Verificarea capacităţii firmei de a suporta investiţia propusă
  • Întocmirea secţiunii economico – financiare a studiului de fezabilitate
  • Managementul obţinerii  avizelor specifice finanţatorului şi a celor solicitate prin certificatul de urbanism
  • Asistenţă pentru obţinerea scrisorii de confort angajantă
  • Analize specifice  proiectelor cu finanţare Europeană : analiza cost-beneficiu, analiza socio – economică, justificarea proiectului etc.
  • Realizarea planului de afaceri şi a prognozelor financiare
  • Realizarea cererii de finanţare şi depunerea proiectului.
 • Asistenţă pe perioada verificării proiectului