Planificare şi Management de proiect

Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea şi gestionarea sarcinilor şi a resurselor, urmărind atingerea unui anumit obiectiv, în condiţiile existenţei unor constrângeri legate de timp, resurse şi costuri. Implementarea unui proiect presupune participarea unei echipe formată din specialişti din diferite domenii, fiind necesară găsirea unui limbaj comun pentru toţi precum şi a unor instrumente de control şi evaluare a derulării proiectului.
Ventrust Consulting deţine know-how-ul necesar aplicării unui management adecvat al proiectelor, focusat pe cele 3 obiective esenţiale implementării cu succes a unui proiect:

 • Încadrarea în costurile prestabilite
 • Încadrarea în limita de timp
 • Atingerea performanţelor.

Planificarea investiţiei:

 • revizuire buget, dacă acesta prezintă valori istorice neactualizate la preţurile actuale din piaţă, sau contracte semnate,
 • eşalonarea fizică a investiţiei care va cuprinde activităţi propriu-zise şi perioade de aşteptare (avize, autorizaţii, condiţionări naturale calculabile)
 • eşalonarea valorică a investiţiei care va cuprinde valori preluate din contracte cu furnizorii/antreprenorii.
 • bugetarea consumurilor de surse de finanţare în funcţie de provenienţă şi destinaţie, eşalonate în timp.

Management de proiect:

 • monitorizarea curentă a costurilor cu investiţia şi compararea valorilor obţinute în timp real.
 • monitorizarea timpilor intermediari de implementare şi identificarea economiilor sau depăşirilor de timp.
 • identificarea componentelor de cheltuieli neprevăzute şi includerea în execuţia bugetară ale acestora pentru a asigura baza de date pentru comparaţie post implementare.
 • monitorizarea consumului surselor de finanţare pe componente şi în cazul în care apar situaţii care cer revizuirea structurii şi valorii acestora se vor prezenta soluţii posibile de combinare şi suplimentare ale acestora.

Management de proiect specific proiectelor cu finanţare nerambursabilă:

 • Dosare de achiziţii
 • Supervizarea proiectelor tehnice
 • Supervizarea obţineri autorizaţiei de construcţie
 • Asistenţă pentru obţinerea cofinanţării bancare
 • Întocmirea şi susţinerea dosarelor de plăţi.