**NOU** POR 2.2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 2020

** NOU** POR 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Criterii de eligibilitate:

Societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral
Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii proiectului și în anul fiscal anterior
Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii proiectului
Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii proiectului

Valoarea finanțării nerambursabile poate fi intre 2.000.000 – 6.000.000 Euro

Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale:
Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție
Diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiție.

Documente*: Fisa masurii , Grila de punctajDomenii eligibile

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. 0741 231 229

Contact