Legal

Drepturi de proprietate intelectuala

Materialele prezentate pe situl Ventrust sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Ventrust, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

Clauze de neraspundere

Ventrust. nu garanteaza in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate pe situl Ventrust.. Ventrust nu va putea fi tinuta raspunzatoare fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de pierderi sau daune ce ar putea rezulta, direct sau indirect, din sau in legatura cu utilizarea sitului Ventrust sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni.