Linkuri Utile

AM pentru Programul Operational Regional

www.inforegio.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

www.fseromania.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

amposcce.minind.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

modernizare.mai.gov.ro

AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

AM pentru Programul Operational Sectorial Transport

www.mt.ro

AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala

www.madr.ro

Programele de Cooperare Teritoriala Europeana

www.infocooperare.ro

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

www.fonduri-ue.ro

Guvernul României

www.guv.ro

Ministerul Economiei

www.minind.ro

Ministerul Finanţelor Publice

www.mefromania.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţelor

www.mdlpl.ro

Portalul autoritatii de managemet pentru cadru de sprijin comunitar

anaf.mfinante.ro/wps/portal

Ministerul Administraţiei şi Internelor

www.mira.gov.ro

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

www.mmuncii.ro

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

www.madr.ro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

www.mt.ro

Ministerul Educatiei, Cercetãrii  şi  Inovării

www.edu.ro

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

www.mcti.ro

Ministerul Mediului

www.mmediu.ro

Ministerul Turismului

www.mturism.ro

Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri

www.mimmctpl.ro

Curtea de Conturi a Romaniei

www.rcc.ro

Asociatia Municipiilor din Romania

www.amr.ro

Organismul Intermediar pentru Energie

oie.minind.ro

Federatia Autoritatilor Locale

www.falr.ro

Uniunea Consiliilor Judetene din Romania

www.uncjr.ro

Asociatia Comunelor din Romania

www.acor.ro

Asociatia Oraselor din Romania

www.aor.ro

Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescui

www.apdrp.ro

Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

www.anpa.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est

www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est

www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia

www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest

www.adr5vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest

www.nord-vest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru

www.adrcentru.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov

www.adrbi.ro

Agentia Natională pentru protecţia mediului

www.anpm.ro

Institutul European din Romania

www.ier.ro